VAD SOM KAN FÖRVÄNTAS VID KOPIERING FRÅN GAMLA MEDIA ?

 

Med media och den kvalitet vi idag upplever TV, i filmer, radio och musikinspelningar, kan det vara svårt att återse gamla minnen avspelat från gamla media utan att du tycker att kvaliteten är dålig och att man "minns det som mycket bättre.

Både tekniken genom tiden och tidens slitage har satt sina begränsningar.

Vi försöker alltid att ta bort både snö, buller osv. med vår studioutrustning genom dubbning - men kom ihåg att kvaliteten på det inspelade och hur media har förvarats innan det nu inlämnas ,är vad vi har att jobba med och som skall dubbas:
Det som således därefter höras resp. ses kommer åtminstone att vara av samma kvalitet som inlevererat - inte sämre - och ofta bättre:

Vår rekommendation är att återseende / återgivningar av gamla inspelningar och minnen skall vara en känsla av att detta är från gamla tider, inspelad på gammal utrustning och på media från en annan tid - lite gamla repor och väsen som vi inte har kunnat ta bort via dubbningen är en del av minnet: Njutar  minnena och bliv inta besviken eller irriterad.

Och framför allt - tro inte att de inlämnade medierna är av samma kvalitet eller har samma möjligheter som moderna digitala media: Sådana saker som kan vi erbjuda för att lägga till - om vi är överens om detta innan.

Det som inte brukar komma med (utan avtal) vid kopiering från gamla media är:

 

UPPDELNING I ENSKILDA INSPELNINGAR

Kassettband, rullar, LP, filmer, filmer osv. - Dubbas som utgångspunkt som en enda post per. sida av mediet.

Detta innebär bland annat,

- att om ett band / film rulle innehåller 3-4 skott "ser" vår utrustning precis som ett långskott.

- till ett ljudband (kassett, spola osv.) kommer i princip  dubbas som en post per. sida - och det samma gäller en LP.

Varje medium och varje del av materialet kommer naturligtvis att ges som separata inspelningar och namnges som önskAs på din beställning.

Men låt oss upprepa: Vi skulle vilja göra det annorlunda till dig - så låt oss veta om något specifikt önskas vid beställningen:

 

BERÄTTA GÂRNA OM SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL

Vi vill gärna göra nästan allt som önskas, överenskommits och avtalats.

Vi har också uppfyllt följande önskemål framgångsrikt -

  • delat ljudinspelningar så de har samma klassificering som en ny "Köp CD"
  • uppdelat film så oönskade klipp / sekvenser skärs bort
  • split filmremsan i de enskilda inspelningarna omfattar bröllop, semester, etc., så att de kan visas separat DVD-menyn - som ny "köpa DVD"
  • satt undertexter (danska, tyska, engelska, spanska)
  • tagit bort personer från inspelningarna.
  • Hittat specifika delar av inspelningar och "bara" överfört dessa - både från ljud och video media
  • satt ljud cine (8mm och 16 mm) - både musik och berättarröst från mottagaren av avspelet, med därtill egen berättelse.
  • inspelat ljud / film, hemma hos personer runt om i landet och satt detta som ett förspel till efterföljande avpsellning av gamla media.
  • satt bättre färg på och satt annat ljud sekvenser


Läs eventuellt mera under redigering
   och mail / ring oss: Nästan allt kan uppfyllas och lösas: Vi är glada att ge ett fast pris så att inga okända kostnader dyker upp.

 

 
KONTAKT: Avspel.se | Bjurögatan 43 | 211 24 Malmö |TLF: +46 xxxxxx |  MAIL: info@avspel.se
 
 
Bestillingsliste.pdf