KORT INFORMATION OM MEDIA

Mediatyper

Vi känner till olika typer av media i dag , men vilken typ av media som kommer i framtiden , vågar ingen förutsäga . En sak är säker : Nya sätt att lagra musik, bilder och video kommer ständigt att uppstå .

Existerande material och inspelning kan innehålla många olika mediatyper och format - beroende på när detta är inspelat eller registrerat och även som en professionell , kan vi förstå att konsumenternakan bli osäker på vilken typ av media det skall fokuseras på - men vi kan rådgiva om viktigheten av att få överspelad de gamla bilder , diabilder , inspelningar , osv . innan de blir för gamla och plötsligt inte kan läsas längre och därmed att gamla minnen, inspelningar eller data förloras .

Inga mediatyper är framtidssäkrade . En bra fingerregel är att överväga hur utbredd avspelnings utrustningen är . F¨r att det kommer en ny produkt på marknaden , behöver inte betyda att alla befintliga stereo , bilradioapparater eller gettoblasters slängs . En bra regel är att orientera sig om huruvida det finns några inspelade relevanta inspelningar inom ifrågavarande mediatyp och om det finns ett tillräckligt utbud av både avspelare och media .

Man bör överväga syftet snarare än mediatyp . Skall innehållet användas för data till PC , TV , filmer , bilder ? - Och lever mediatyp upp till det begärda personliga kravet på kvalitet , allsidighet och aktualitet " .
 

Här några exempel på objekt och mediatyper som är aktuella idag :

Litteratur

Litteraturen kommer fortfarande att publiceras i bokform , även om eBook , den elektroniska boken som hämtas direkt av konsumenten, långsamt vinner mark.

Det trykte materialet kommer ännu att fylla hyllorna i många år framöver . I gengäld, utgives publicerade tidskrifter och mer online . Vi kommer dock under några år att ha den tryckta versioner sida vid sida med den elektroniska .

Andra typer av media

Med hänsyn till den inspelade inspelningen, finns det många utmaningar. Inom de senaste 20 åren har det ena formatet efter det andra dukit upp och sagt sig vara den f¨regåendes ersättare . I allmänhet är de flesta media enkla att använda vilket är en fördel för många konsumenter.

Vinyl eller grammofonskivor

Vinyl utaes nästan inte längre med undantag av små nischade genrer oftast distribuerade genom specialbutiker . För etablering av en ny musiksamling bör du inte köpa skivor om musiken inte kan erhållas på annat sätt . Vinyl har analog ljudkvalitet och kan bara spelas på grammofon. Vinyl har en begränsad hållbarhet , de blir repiga och kräver omsorg rent förvaringsmässigt. De tål inte starkt ljus eller värme .

Tapes

Kassetter drabbas så småningom av samma öde som grammofonskivor som biblioteks-material . Kassetten har också analog ljudkvalitet , men hade stor framgång eftersom det var nu möjligt för konsumenterna  att spela in och spela upp musik själva . Kassettbandspelare finns fortfarande i många stereo , ghettoblasters, bärbara spelare , bilradioapparater , osv . Dessa spelare finns fortfarande hos många konsumenter, därfor kan det fortfarande vara relevant att ha i en samling men inte för nyetablering.

DAT

DAT ( Digital Audio Tape ) , var det digitala bandet avsedd som den analoga kassettens efterträdare , men fick aldrig ett fotfäste på konsumentmarknaden för inspelad musik . Används främst för professionella ändamål som oinspelade band för lagring av musikinspelningar i skivindustrin och på radiostationer . DAT-band är inte relevanta i musikscenen men ses fortfarande som lagring av data.

CD

CD ( Compact Disc ) eller CD-ljud var sedan den introducerades i början av 1980 en etablerad lagringsmedia för musik i digital kvalitet och blev populär bland konsumenterna i en sådan omfattning att det nu är den mest använda musiklagringsmedia i världen . CD-spelare finns i hemmastereon , bärbara spelare , bilradioapparater , ghettoblasters och kan också spelas på PC . CD-skivan är tålig men inte oförstörbar , är lätt att lagra och hantera eftersom den tar upp så lite plads . Det går inte att inspela på den vanliga typen av CD . Här kan du istället använda  CDR ( Compact Disc Recordable ) eller CDRW ( Compact Disc Re - skrivbara) som fungerar som tomma CD-skivor . Med en dramatisk hastighet erövrade cd världen och repertoaren växte motsvarande. Men inte all musik är inspelad på CD , många äldre inspelningar har aldrig överförts till CD och fortfarande existerar dessa endast som lack eller skivor. CDn distribueras som handelsvara genom skivbutiker , dagligvarukedjor , närbutiker , bensinstationer , bokhandlare samt , allt oftare, via Internet . Även om netdistribuerad musik stormar fram, kommer CD-skivan som media  inte att försvinna bara för att vi alla har en hel del spelare i hemmen . CD-skivan används också alltmer för datalagring för läsning / skrivning på datorn .

MD

MiniDisc är en mindre version av CDn med samma kapacitet och kvalitet som vanliga CD-skivor och tillsvarande slitstark. Det krävs speciell spelare som finns som stationära och bärbara spelare .
De bärbara spelare är så små att de passar perfekt i byxfickan och är därför mycket populärt för cykling , bilkörning , inlines , etc.
Den stora fördelen är att du kan redigera musik på din MiniDisc , du kan ta bort , flytta om på musiken , dela ett antal i två spår eller sätta ihop dem i samma spår . Hittills finns det inte mycken färdiginspelad repertoar på MiniDisc .

CD-ROM

CD - ROM ( Compact Disc Read Only Memory ) är en standard för lagring av flera typer av media: text , ljud och bild och spelas upp via datorn . Den stora fördelen med CD - ROM är interaktionen där konsumenten kan bestämma i vilken ordning innehållet används och möjligheten att använda alla typer av media på en gång : läsa en text , se bilder och möjligen video och höra tal och musik .

Cd-skivan finns i olika standarder med motsvarande varierande kapacitet . I förbindelse med utlån kan det bli problematiskt eftersom tillverkare och distributörer kräver att cd-rom'en frigörs till utlåning och i övrigt är begränsad till användning på plats .

Video

Videon blev i Sverige etablerad som VHS standard som också ofta används som hemvideo . Används på specifika spelare i kombination med TV . Inspelad videoband , analoga ljud-och videoband slits en del vid uppspelning . De skall uppbevaras under hänsyn till omgivande temperatur , luftfuktighet osv . Video spås ingen stor framtid som media och ersattes nog av :

DVD

DVD ( Digital Versatile Disc ) eller digital videoskiva. Den har samma storlek som en CD och digital ljud-och bildkvalitet . Den kan för tillfället lagra upp till 135 minuter film och ljud i surround . Den används ofta för att spara filmer och har fördelen att det kan innehålla mer än ett textningsspråk . Experiment finns för närvarande med DVD-skivor där du själv kan välja kameravinklar , slut scener , osv. Spelas via speciell spelare som också kan spela det vanliga CD- ljudet . Repertoaren för DVD är uppdelad i ett antal zoner så att filmen inte sprids över hela världen , men endast inom ett begränsat område . Man bör därför vara medveten om att man har en spelare som bara kan spela upp DVD från zonen för Europa , därfor är det ingen idé att importera filmer från USA . Om DVDn blir ett stort media i musik sammanhang beror på repertoaren . Hittills är filmer, de mest använda . DVD har ersatt Laserdiscen ( även kallad " video album ") som materialtyp .

MIDI

MIDI ( Musical Instrument Digital Interface ) är en standard ( filtyp och är inte media ) , ett datautbytes språk för musikinstrument i dator termer . Data lagras som MIDI -filer och används som ett ordbehandlingsprogram . Kräver en dator med musikprogram och ljudkort , en MIDI- interface som en mellanhand mellan din dator och MIDI systemet förutom ett tangentbord och högtalare .

MIDI standarden används främst i professionell redigering och i inspelningsyfte , men är nu också flitigt använt i pedagogiska sammanhang till  i gymnasiet, i biblioteks sammanhang medföljer noter ibland med disketter med MIDI-filer

 

 

KONTAKT: Avspel.se | Bjurögatan 43 | 211 24 Malmö |TLF: +46 xxxxxx |  MAIL: info@avspel.se
 
 
Betamax