INSPELNINGAR OCH DISTRIBUTION AV INSPELNING
 

Vi kör över hela Sverige.
Ring om avtal önskas utanför dessa geografiska områden.
Nedan är indelad im ni är institution, privat eller företag.

INSTITUTION

Är ni en institution som vill erbjuda föräldrar att de kan köpa sina barns prestationer DVD.

I Avspel har vi olika lösningar:

1) Den billiga lösningen

Ni har fullt ansvar för allt runt inspelning och betalning.

Vi i Avspel skickar beställningslistan och du skickar den färdiga videon med beställningslistan tillbaka. Skicka sedan Avspel den färdiga DVD som du skickar till berörda föräldrar som har beställt. Avspel skickar dig en samlad betaling och du avräknar med dina barns föräldrar.

 

2) Den almänna lösningen

Ni gör inspelningen  och vi gör resten.

Vi tar hand om allt kring ekonomi och returnerar bestillingslistan som ni samlar in och skickar tillsammans med inspelningen.

Vi skickar faktura (och DVD) till föräldrarna.

Ni har ingenting att göra med betalningar och ni har inget ansvar för oss eller för föräldrarna.

Institutionen får som alltid en dvd utan kostnad av inspelningen, om så önskas.

3) Det enklaste og bästa lösningen

Vi tar hand om allt.

 

Vi kommer på avtalad dag, inspelar, ger beställningslistar och samla dem igen i slutet av arrangementet.

Vi skickar faktura (och DVD) till föräldrarna.

Ni har ingenting att göra med betalningar och I har inget ansvar gentemot oss eller gentemot föräldrarna.

Institutionen får alltid en dvd utan kostnad av inspelningen, om så önskas.

Ring og få et en offert og en avtal - vi er virkligen inte dyra.

 

INSPELNING AV PRIVAT-, EVENT- ELLER FÖRETAGS- EVENEMANG

Om du vill bevara en speciell händelse t.ex. en fest eller ett bröllop, eller bara en stor händelse där det finns många gäster.
Du kan skicka en DVD som tackkort?

I Avspel, har vi olika lösningar:

1) Den billiga lösningen

Ni står för allt kring inspelningen.

Ni skickar den färdiga videon med de önskemål och krav som t.ex. tackkort / hälsning som önskas på DVD. och antal som skall användas.

 

Avspel skickar dig en samlad räkning och du är ansvarig för alla betalningar ifrån gäster / kund. Avspel skickar sedan den färdiga DVD till dig så du kan leverera till dina gäster / kund.

 

2) Den almänna lösningen

Vi tar hand om allt med ekonomi och ni behöver bara inspella sälv

I utlämnar beställningslistar som ni samlar och skickar tillsammans med inspelning.

Vi skickar förslaget till det slutliga resultatet till dig och eventuella redigeringsönskningar vill från din sida avpassas.

Vi skickar sedan räkningen (och eventuellt även DVD) till gästerna. Ni har ingenting med betalningar att göra och du har inget ansvar gentemot oss, det tar Avspel hand om.

 

3) Det enklaste og bästa lösningen

Vi tar hand om allt.

 

Vi kommer på avtalad dag, inspelar, ger beställningslistar och samla dem igen i slutet av arrangementet.

Vi skickar faktura (och DVD) till gästerna.

Ni har ingenting att göra med betalningar och ni har inget ansvar gentemot oss.

För events utan gäst-betalning / beställning sänder vi ett förslag till det slutliga resultatet till er och eventuelle  redigering vill från din sida avpassas.

 

Räkning och önskat antal kopior skickas tillsammans eller enlist distributionslistan efter överenskommelse.

 

Ring / Email för en offert - Vi är verkligen inte dyra.

 

 

 

 
KONTAKT: Avspel.se | Bjurögatan 43 | 211 24 Malmö |TLF: +46 xxxxxx |  MAIL: info@avspel.se