SÄKRING AV MINNEN

Har du säkrat dina minnen till eftervärlden? ..

Om du har några foton, videofilmer eller annon data som du, din familj eller dina efterkommanden vill kunna använda utan att oroa dig för brand, stöld, vattenskador, vandalism, arv, distribution eller annat - vi har i Avspel lösningen ...

Vi kallar det en "minnes box". Detta system är helt enkelt att säkra och bevara sina minnen i form av antingen bilder, video, ljud eller data.

Du kan välja att göra dessa minnen tillgängliga för utvalda personer (familj, vänner, etc.) eller "bara" att utnyttja säkerhetselementet: Alla minnen överförs till särskilda medier med 100 års garanti - oavsett om det är en trygghet för 1 eller 100 år ...

När filerna (minnena) säkert har överförts till vår säkerhetsmedia kommer de att placeras i en säkerhetsboxoch sedan i ett kassaskåp.
 

Alla prenumeranter får ett inramat certifikat som bevis på att "deras minnen er i goda händer."

 

 

 

 
KONTAKT: Avspel.se | Bjurögatan 43 | 211 24 Malmö |TLF: +46 xxxxxx |  MAIL: info@avspel.se
 
 
Bestillingsliste.pdf